Navigácia

Zoznam predmetov

WWWNázovSkratka
administratíva cestovného ruchu ACK
administratívna korešpondencia AK
anglický jazyk AJ
anglický jazyk 1 AJ1
anglický jazyk 2 AJ2
aplikovaná informatika AINF
automatizácia v doprave AD
bankové činnosti
colná deklarácia CD
cvičenia z oznamovacej a zebezpečovacej techniky COZT
cvičenia z prepravy CPP
cvičenia z účtovníctva
dejepis DEJ
doprava D
dopravná a prepravná prevádzka DPP
dopravná geografia DG
dopravná logistika DL
dopravná prevádzka DP
dopravná sústava DS
ekológia EK
ekológia a biológia EKB
ekonomické cvičenia v cvičnej firme EC
ekonomika E
ekonomika a organizácia EO
ekonomika a podnikanie EP
ekonomika a riadenie ER
ekonomika a účtovníctvo EU
etická výchova EV
fyzika F
geografia G
geografia cestovného ruchu GCR
hospodárska a dopravená geografia HDG
hospodárska geografia HG
informatika INF
kancelárska technika KT
logistika v doprave LD
manažment
manažment podnikov cestovného ruchu MPCR
marketing MG
matematika M
mechanizačné zariadenia MZ
náboženská výchova NV
nákladná preprava NP
náuka o spoločnosti NS
nemecký jazyk NJ
nemecký jazyk 1 NJ1
nemecký jazyk 2 NJ2
občianska náuka ON
obchodná komunikácia OK
obchodno prepravná činnosť v cestnej a mestskej doprave OPČCMD
obchodno prepravná činnosť v železničnej doprave OPČŽD
odborný výcvik OV
osobná preprava OSP
oznamovacia a zabezpečovacia technika OZT
podniková ekonomika PE
poštová prevádzka POP
poštová prevádzka PPR
práca s počítačom PP
prepravná prevádzka PRP
prevádzka a preprava v doprave PPD
psychológia PS
psychológia trhu PST
ruský jazyk RJ
seminár z informatiky SINF
seminár z matematiky SM
slovenský jazyk a literatúra SJL
služby a cestovný ruch SCR
spoločenská komunikácia SK
správanie SPR
sprievodcovská činnosť
strojopis a hospodárska korenšpendencia SHK
technika administratívy TA
technika administratívy v železničnej doprave TAŽ
technika prevádzky TP
telekomunikačná a zabezpečovacia technika TZT
telesná výchova TV
Triednická hodina TH
účtovníctvo Ú
účtovníctvo I. U I.
účtovníctvo II. U II.
výpočtová technika VT
výpočtová technika v doprave VTD
výpočtová technika v preprave VTP
základy ekológie ZEK
základy účtovníctva
základy železničnej prevádzky ZŽP
zasielateľstvo ZS
železničná preprava ŽPP
železničná prevádzka ŽPV

© aScAgenda agenda.skoly.org Stránka aktualizovaná: 

Novinky

Kontakt

  • Dopravná akadémia, Školská 66, 912 50 Trenčín
    Školská 66, 912 50 Trenčín
  • +421 032 28 55 203

Fotogaléria